Czy można jeść spleśniały chleb? Czym to grozi, jakie są objawy zatrucia pleśnią?

Pleśń na chlebie, często postrzegana jako niepozorny znak zepsucia, kryje w sobie grupę mikroorganizmów, których spożycie może mieć nieoczekiwane skutki dla zdrowia. To skłania do zastanowienia się nad granicami bezpieczeństwa żywności i znaczeniem drobnoustrojów w naszym otoczeniu.

Czym jest spleśniały chleb, co zawiera?

Spleśniały chleb to chleb, który uległ procesowi pleśnienia, czyli rozwojowi grzybów pleśniowych. Pleśń na chlebie jest łatwo rozpoznawalna dzięki charakterystycznym plamom, które mogą przyjmować różne kolory – od białych i zielonych po czarne i różowe. Te barwne wzory nie są niczym innym, jak koloniami grzybów pleśniowych, które rozwijają się na powierzchni pieczywa, gdy znajdują odpowiednie warunki, takie jak wilgoć, ciepło i obecność substancji odżywczych.

Pleśń składa się z szeregu komponentów, w tym:

 • Mikotoksyn: Są to toksyczne substancje wytwarzane przez niektóre rodzaje pleśni, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Mikotoksyny mogą przetrwać procesy obróbki cieplnej i wpływać na zdrowie nawet w niewielkich ilościach.
 • Sporów: Pleśń rozmnaża się przez spory, które są niewidoczne gołym okiem i mogą łatwo przenosić się przez powietrze, zanieczyszczając inne produkty spożywcze.
 • Enzymów: Pleśnie wytwarzają enzymy, które rozkładają składniki żywności, co prowadzi do jej rozpadu i zmiany smaku, zapachu czy koloru.

Ważne jest, aby unikać spożywania chleba z widocznymi oznakami pleśni, a także pamiętać, że pleśń może rozprzestrzeniać się wewnątrz chleba, nawet jeśli nie jest widoczna na zewnątrz.

Czy można jeść spleśniały chleb? Zagrożenia

Jedzenie spleśniałego chleba absolutnie nie jest zalecane ze względów zdrowotnych. Spożywanie chleba z widocznymi oznakami pleśni może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, ponieważ pleśnie mogą produkować toksyczne substancje zwane mikotoksynami, które są szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Niektóre z potencjalnych zagrożeń związanych z jedzeniem spleśniałego chleba:

 1. Zatrucia pokarmowe: Spożywanie pleśni może prowadzić do objawów zatrucia, takich jak nudności, wymioty, bóle brzucha i biegunka. W niektórych przypadkach może wywołać poważniejsze reakcje zdrowotne, zwłaszcza u osób o obniżonej odporności, dzieci, osób starszych oraz kobiet w ciąży.
 2. Reakcje alergiczne: W tym katar, łzawienie oczu, wysypki skórne czy astmę.
 3. Efekty toksyczne mikotoksyn: Niektóre pleśnie produkują mikotoksyny, które mogą mieć długoterminowe skutki zdrowotne, w tym uszkodzenie wątroby i nerek, a nawet działanie rakotwórcze.
 4. Problemy z układem pokarmowym: Pleśnie mogą zaburzać florę bakteryjną jelit, prowadząc do dyskomfortu i problemów trawiennych.

Ponadto, ważne jest, aby pamiętać, że pleśń może rozprzestrzeniać się wewnątrz produktu spożywczego w sposób niewidoczny, co oznacza, że usunięcie widocznej pleśni nie gwarantuje, że reszta produktu jest wolna od mikroorganizmów i ich toksyn. 

Po jakiej ilości spleśniałego chleba można się zatruć?

Nie ma jednej konkretnej ilości spleśniałego chleba, która powoduje zatrucie. To zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Rodzaj pleśni: Nie wszystkie rodzaje pleśni produkują szkodliwe toksyny. 
 • Ilość pleśni: Im więcej pleśni na chlebie, tym większe ryzyko zatrucia.
 • Indywidualna wrażliwość: Niektóre osoby są bardziej wrażliwe na działanie mikotoksyn niż inne.

Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest unikać jedzenia spleśniałego chleba, nawet jeśli pleśń jest widoczna tylko na małym kawałku. 

Jakie są objawy zatrucia pleśnią?

Objawy zatrucia pleśnią mogą być różnorodne i zależeć od wielu czynników, takich jak rodzaj i ilość spożytej pleśni, czas ekspozycji, ogólny stan zdrowia oraz indywidualna wrażliwość organizmu. 

 • Najczęstsze objawy to nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka i utrata apetytu. Te symptomy mogą pojawiać się krótko po spożyciu zanieczyszczonej żywności.
 • U osób wrażliwych na pleśń mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak kichanie, katar, zaczerwienienie oczu, wysypka skórna, świąd lub nawet astma.
 • W niektórych przypadkach, szczególnie przy długotrwałej ekspozycji na toksyny pleśniowe, mogą wystąpić objawy takie jak bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, zaburzenia koncentracji (to tzw. objawy neurotoksyczne), a nawet objawy depresyjne.
 • Objawy ogólnoustrojowe. U osób szczególnie wrażliwych lub przy spożyciu dużych ilości toksyn, mogą pojawić się znacznie poważniejsze objawy, takie jak gorączka, trudności w oddychaniu, i osłabienie mięśni.

W przypadku wystąpienia poważnych lub utrzymujących się objawów po spożyciu potencjalnie zanieczyszczonej żywności, zaleca się skonsultowanie z lekarzem.