Co to znaczy osoba niebinarna? Czy osoby niebinarne to LGBT?

Osoba niebinarna to ktoś, kto nie identyfikuje się wyłącznie jako mężczyzna lub kobieta, przekraczając tym samym tradycyjne podziały płciowe i wyrażając tożsamość leżącą poza binarnym systemem płci. Choć świadomość niebinarności jest w Polsce coraz większa, to wciąż wiele osób nie wie, czy osoby niebinarne mieszczą się w szerokim spektrum społeczności LGBT+. Podpowiadamy!

Co to znaczy osoba niebinarna?

Osoba niebinarna to ktoś, kto nie identyfikuje się w pełni ani jako mężczyzna, ani jako kobieta, wykraczając poza standardowy, znany większości podział na płeć męską i żeńską (tzw podział binarny). Termin niebinarny odnosi się do szerokiej gamy tożsamości płciowych, które mogą obejmować osoby odczuwające mieszankę cech męskich i żeńskich, żadnych z nich, lub zmieniające się w czasie tożsamości, co wskazuje na płynność i różnorodność doświadczeń związanych z płcią. Osoby niebinarne mogą używać różnych terminów, aby opisać swoją tożsamość, takich jak genderqueer (termin ten odnosi się do tożsamości płciowej, która nie przestrzega tradycyjnych wyobrażeń o płci), agender (termin odnosi się do osób, które mogą postrzegać siebie jako pozbawione płci, wykraczające poza tradycyjne pojęcia płciowe, lub mogą nie odczuwać wewnętrznego poczucia tożsamości płciowej w ogóle), bigender (termin opisujący osoby, które identyfikują się z dwiema płciami, co może oznaczać jednoczesne doświadczanie tożsamości męskiej i żeńskiej lub wahanie się między tymi tożsamościami), i inne, podkreślając indywidualność i unikalność swojego doświadczenia płciowego.

Wbrew pewnym stereotypom osób niebinarnych nie przypisuje się ani do jednej płci ani do jednego sposobu wyrażania się, wyglądu czy zachowania.

Wygląd:

 • Nie ma jednego sposobu, w jaki wyglądają osoby niebinarne.
 • Mogą ubierać się w sposób stereotypowo przypisywany kobietom lub mężczyznom, lub mieszać te style.
 • Niektóre osoby niebinarne dostosowują wizualnie swoje ciała, aby lepiej odpowiadały ich tożsamości płciowej.

Zachowanie:

 • Nie ma jednego sposobu, w jaki zachowują się osoby niebinarne.
 • Mogą zachowywać się w sposób stereotypowo przypisywany kobietom lub mężczyznom, lub mieszać te style.
 • Ich ekspresja płciowa może być płynna i zmieniać się w czasie.

Doświadczenia:

 • Osoby niebinarne mogą doświadczać dyskryminacji i wykluczenia ze względu na tożsamość płciową.
 • Mogą mieć trudności z dostępem do odpowiedniej opieki zdrowotnej i usług.
 • Często spotykają się z niezrozumieniem i brakiem akceptacji ze strony społeczeństwa.

Tożsamość płciowa:

 • Nie identyfikują się ani z płcią żeńską, ani męską.
 • Mogą utożsamiać się z obiema płciami w różnym stopniu (np. bigender), z żadną z nich (np. agender), lub z płcią w sposób płynny (np. genderfluid).
 • Niektóre osoby niebinarne używają określeń płeć niebinarność lub osoba enby.

Czy osoby niebinarne to LGBT?

Tak, osoby niebinarne są częścią społeczności LGBT+. Skrót LGBT+ odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i innych osób o różnorodnych tożsamościach płciowych i orientacjach seksualnych, które nie mieszczą się w tradycyjnych kategoriach. Włączenie osoby niebinarnej do tej społeczności podkreśla akceptację i uznanie różnorodności doświadczeń związanych z płcią i orientacją seksualną, w tym tych, które wykraczają poza tradycyjny podział na mężczyzn i kobiet.

Ważne jest, aby pamiętać, że:

 • Nie ma jednej definicji osoby niebinarnej.
 • Każda osoba niebinarna jest inna i doświadcza swojej tożsamości płciowej w indywidualny sposób.
 • Należy szanować tożsamość płciową osób niebinarnych i używać preferowanych przez nich zaimków.